Tarieven

Kennismakingsgesprek: gratis
Intakegesprek (1 uur): € 65,00
Heel consult (1 uur): € 65,00
Half consult (½ uur): € 35,00
Traject: Intake + adviesgesprek + 2 x voortgangsgesprek (½ uur) + afsluiting: € 215,00
Uitgebreide voedingsanamnese en advies (½ uur): € 75,00
Telefonisch consult (15 minuten): € 15,00

De genoemde tarieven gelden voor 2019 en zijn inclusief BTW en voor- en nawerk. Het tarief is inclusief reiskosten binnen een straal van 10 kilometer van de binnenstad van Brielle. Mocht de reisafstand meer dan 10 kilometer enkele reis bedragen, komt er een kilometervergoeding bij van € 0,19 per kilometer en de gemaakte reistijd wordt in rekening gebracht, die Voedingsverbanden moet maken voor de opdrachtgever.

Betaling graag overmaken op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur of contant direct na de afspraak. Bij een traject wordt er na elke afspraak het reguliere tarief in rekening gebracht, en wordt de korting bij het afsluitende gesprek verrekend. U krijgt een factuur mee.

De consulten voor het voedingsadvies komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekering. Na het afronden van mijn opleiding Holistische Leefstijlcoach, kunnen de consulten van de Leefstijlcoaching wel in aanmerking komen voor een vergoeding. Raadpleeg voor de hoogte van de vergoeding uw zorgverzekering.