Werkwijze voedingsadvies

Mensen voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen vertrouwde omgeving. Vandaar dat het mijn voorkeur heeft om bij u thuis af te spreken. Mocht u het prettiger vinden dat u naar mij toekomt, is dit uiteraard ook mogelijk. De voortgangsgesprekken kunnen ook in een omgeving plaatsvinden, de voor u prettig aanvoelt. Misschien wilt u graag een wandeling maken op het strand of in het bos.

Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek leg ik u mijn werkwijze uit en kunnen we uw doelen en verwachtingen bespreken. Dit kan zowel telefonisch als bij mij thuis. Daarna kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit zal ik schriftelijk naar u bevestigen. Tevens stuur ik een intakeformulier toe, met de vraag of u die in wil vullen voor het intakegesprek.

Intakegesprek (ongeveer één uur)
In dit gesprek nemen we het intakeformulier door en maken een anamnese van uw voeding. De eerste insteek is een aanpassing in de voeding. Ook leefstijl en beweging komen aan de orde. Daarnaast stellen we een eerste doel op om mee aan de slag te gaan.

Adviesgesprek (ongeveer één uur)
Na het intakegesprek maak ik een advies. In het adviesgesprek bespreken we, waar uw prioriteiten liggen, wat haalbaar voor u is en hoe we het traject vorm gaan geven.

Voortgangsgesprek (ongeveer een half uur per keer)
Afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken, kunnen we twee, drie of meerdere afspraken maken om de voortgang te bespreken. Hierin kijken we hoe het gaat, of het lukt om uw doel te halen of wat er nodig is om te bereiken wat u voor ogen heeft. In principe duurt het gesprek een half uur, maar mochten we een wandelgesprek inplannen, houdt dan rekening met één uur.

Afsluiting (ongeveer een half uur)
In het laatste afsluitende gesprek zullen we het traject evalueren.

Uitgebreide voedingsanamnese
Het kan een aanvullende waarde hebben om een uitgebreidere voedingsanamnese af te nemen. Door een voedingsdagboek in te vullen, krijgt u inzicht in uw voedingspatroon. Naar aanleiding hiervan maak ik een uitgebreide voedingsanamnese. De voeding kan te korten bevatten of juist te veel van bepaalde voedingsstoffen. Dit kunt u op eigen verzoek aangeven of kunnen we gezamenlijk besluiten. Om tot een goed advies te komen, kan dit alleen in combinatie met een intakegesprek.