Werkwijze voedingsadvies

Werkwijze voedingsadvies met coaching

Mensen voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen vertrouwde omgeving. Vandaar dat het mijn voorkeur heeft om bij jou thuis af te spreken. Mocht je het prettiger vinden dat je naar mij toekomt, is dit uiteraard ook mogelijk. De voortgangsgesprekken kunnen ook in een omgeving plaatsvinden, de voor jou prettig aanvoelt. Misschien wil je graag een wandeling maken op het strand of in het bos.

Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek leg ik mijn werkwijze uit en kunnen we je doelen en verwachtingen bespreken. Dit kan telefonisch. Als we een traject afspreken, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit zal ik schriftelijk naar je bevestigen. Tevens stuur ik formulieren toe, met de vraag of je die in wilt vullen voor het intakegesprek.

Intakegesprek (1 ½ uur)
In dit gesprek nemen we het intakeformulier door en maken een anamnese van uw voeding, beweging en ontspanning. We doen een nulmeting en nemen de tijd om je hulpvraag te bespreken. De eerste insteek is een aanpassing in de voeding, maar ook de andere aspecten nemen we mee om je doel te behalen. Daarnaast stellen we een eerste doel op om mee aan de slag te gaan.

Analysegesprek (1 ½ uur)
Na het intakegesprek maak ik een analyse. In dit gesprek bespreken we deze analyse, waarmee de coaching al begint door inzichten.

Adviesgesprek (1 ½ uur)
Na de analyse maak ik een advies. In het adviesgesprek bespreken we, waar de prioriteiten liggen, wat haalbaar voor je is en hoe we het traject vorm gaan geven.

Voortgangsgesprek met coaching (1 ½ uur per keer)
In de vervolgafspraken bespreken we de voortgang en zet ik diverse technieken in om meer inzicht en bewustwording te krijgen. Ook leer ik je een ademhalings- of ontspanningstechniek die bij kunnen dragen aan je hulpvraag. Je kunt een huiswerkopdracht meekrijgen om zo weer een stapje verder te komen in je proces. Halverwege het traject plannen we een tussentijdse evaluatie om te kijken hoe het gaat en of het nodig is om bij te sturen.

Afsluiting (½ uur)
In het laatste afsluitende gesprek zullen we het traject evalueren.